Psychological Outcomes, Health-Related Quality of Life, and Neurocognitive Functioning in Survivors of Childhood Cancer and Their Parents

Gisela Michel, Tara M. Brinkman, Claire E. Wakefield, Martha Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychological Outcomes, Health-Related Quality of Life, and Neurocognitive Functioning in Survivors of Childhood Cancer and Their Parents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen