Psychometric Validation of the FACE-Q Craniofacial Module for Facial Nerve Paralysis

Anne F. Klassen, Charlene Rae, Lucas Gallo, Jonathan H. Norris, Kathleen Bogart, David Johnson, Nancy Van Laeken, Heather L. Baltzer, Dylan J. Murray, Marinka L.F. Hol, T. Teresa, Karen W.Y. Wong Riff, Stefan J. Cano, Andrea L. Pusic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychometric Validation of the FACE-Q Craniofacial Module for Facial Nerve Paralysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen