Psychosexual functioning of childhood cancer survivors

E. M. van Dijk, E. van Dulmen-den Broeder, G. J.L. Kaspers, E. W.C.M. van Dam, K. I. Braam, J. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

106 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychosexual functioning of childhood cancer survivors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Psychology