Psychosocial functioning in siblings of paediatric cancer patients one to six months after diagnosis

B. A. Houtzager, M. A. Grootenhuis, J. E.H.M. Hoekstra-Weebers, H. N. Caron, B. F. Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychosocial functioning in siblings of paediatric cancer patients one to six months after diagnosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen