Psychosocial functioning of mothers of boys with haemophilia

P. F. Limperg, Lotte Haverman, M. Peters, M. A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e57-e60
TijdschriftHaemophilia
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit