Psychosocial risk profiles among american and dutch families affected by pediatric cancer

Christina M. Sharkey, Sasja A. Schepers, Sarah Drake, Ahna L.H. Pai, Larry L. Mullins, Martha A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psychosocial risk profiles among american and dutch families affected by pediatric cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen