PTEN hamartoma tumour syndrome: variability of an entity

J H M Merks, L S de Vries, X-P Zhou, P Nikkels, P G Barth, C Eng, R C M Hennekam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e111
TijdschriftJournal of medical genetics
Volume40
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit