Pubertal androgenization and gonadal histology in two 46,XY adolescents with NR5A1 mutations and predominantly female phenotype at birth

M Cools, P Hoebeke, K P Wolffenbuttel, H Stoop, R Hersmus, M Barbaro, A Wedell, H Brüggenwirth, L H J Looijenga, S L S Drop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pubertal androgenization and gonadal histology in two 46,XY adolescents with NR5A1 mutations and predominantly female phenotype at birth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen