Publisher Correction: LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine (Nature, (2020), 587, 7834, (377-386), 10.1038/s41586-020-2715-9)

LifeTime Community Working Groups

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this Perspective, owing to an error in the HTML, the surname of author Alejandro López-Tobón of the LifeTime Community Working Groups consortium was indexed as ‘Tobon’ rather than ‘López-Tobón’ and the accents were missing. The HTML version of the original Perspective has been corrected; the PDF and print versions were always correct.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E8
TijdschriftNature
Volume592
Nummer van het tijdschrift7852
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2021
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Publisher Correction: LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine (Nature, (2020), 587, 7834, (377-386), 10.1038/s41586-020-2715-9)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit