Putting Europe in the driving seat.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - feb. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit