Pyruvate kinase M2 and prednisolone resistance in acute lymphoblastic leukemia

Esther Hulleman, Mathilde J.C. Broekhuis, Rob Pieters, Monique den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1322-1324
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume94
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit