Pyuria is absent during urinary tract infections in neutropenic patients

I. L.M. Klaassen, V. de Haas, J. A.E. van Wijk, G. J.L. Kaspers, M. Bijlsma, A. Bökenkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Samenvatting

To investigate the diagnostic significance of a normal urine sediment in the work-up for fever of unknown origin in neutropenia. Urinary tract infection was defined as ≥105 urinary pathogens in the absence of another focus. Pyuria was found in only 1/23 neutropenic episodes compared to 21/31 in controls (P<0.0001).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)868-870
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume56
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pyuria is absent during urinary tract infections in neutropenic patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit