Quality of life in acromegalic patients during long-term somatostatin analog treatment with and without pegvisomant

Sebastian J.C.M.M. Neggers, M. O. Van Aken, W. W. De Herder, R. A. Feelders, J. A.M.J.L. Janssen, X. Badia, S. M. Webb, A. J. Van Der Lely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

145 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quality of life in acromegalic patients during long-term somatostatin analog treatment with and without pegvisomant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen