Quality of life in adulthood after resection of a sacrococcygeal teratoma in childhood: a Dutch multicentre study

Marijke E B Kremer, Marc Dirix, Margot M Koeneman, Robertine van Baren, Hugo A Heij, Marc H W A Wijnen, René M H Wijnen, David C van der Zee, L W Ernest van Heurn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quality of life in adulthood after resection of a sacrococcygeal teratoma in childhood: a Dutch multicentre study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen