QuantiFERON-plus does not discriminate between active and latent tuberculosis

Regina W. Hofland, Aik W.J. Bossink, Stefan Nierkens, Sanne P.A. Paardekooper, Brigitte T.A. van den Broek, Jan Willem J. Lammers, Ineke van Haeften, Steven F.T. Thijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)479-482
Aantal pagina's4
TijdschriftInfectious Diseases
Volume50
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 3 jun. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit