Quantification of heterogeneity in dynamic contrast enhanced MRI data for tumor treatment assessment

L. Alić, J. Veenland, M. Van Vliet, C. F. Van Dijke, A. M.M. Eggermont, W. J. Niessen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of heterogeneity in dynamic contrast enhanced MRI data for tumor treatment assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen