Quantification of neutralizing anti-drug antibodies and their neutralizing capacity using competitive displacement and tandem mass spectrometry: Infliximab as proof of principle

Mohsin El Amrani, Camiel Göbel, Annelies C. Egas, Stefan Nierkens, C. Erik Hack, Alwin D.R. Huitema, Erik M. van Maarseveen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of neutralizing anti-drug antibodies and their neutralizing capacity using competitive displacement and tandem mass spectrometry: Infliximab as proof of principle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology