Quantification of protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in dried blood spots by liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry

R. ter Heine, H. Rosing, E. C.M. van Gorp, J. W. Mulder, W. A. van der Steeg, J. H. Beijnen, A. D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

107 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in dried blood spots by liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen