Quantitative differentiation between healthy and disordered brain matter in patients with neurofibromatosis type I using diffusion tensor imaging

S. J.P.M. Van Engelen, L. C. Krab, H. A. Moll, A. De Goede-Bolder, S. M.F. Pluijm, C. E. Catsman-Berrevoets, Y. Elgersma, Maarten H. Lequin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative differentiation between healthy and disordered brain matter in patients with neurofibromatosis type I using diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen