Quantitative investigation of dose accumulation errors from intra-fraction motion in MRgRT for prostate cancer

L. S. Bosma, C. Zachiu, M. Ries, B. Denis De Senneville, B. W. Raaymakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantitative investigation of dose accumulation errors from intra-fraction motion in MRgRT for prostate cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen