Rac regulates phosphorylation of the myosin-II heavy chain, actinomyosin disassembly and cell spreading

F N van Leeuwen, S van Delft, H E Kain, R A van der Kammen, J G Collard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

185 Citaten (Scopus)

Samenvatting

GTPases of the Rho family regulate actinomyosin-based contraction in non-muscle cells. Activation of Rho increases contractility, leading to cell rounding and neurite retraction in neuronal cell lines. Activation of Rac promotes cell spreading and interferes with Rho-mediated cell rounding. Here we show that activation of Rac may antagonize Rho by regulating phosphorylation of the myosin-II heavy chain. Stimulation of PC12 cells or N1E-115 neuroblastoma cells with bradykinin induces phosphorylation of threonine residues in the myosin-II heavy chain; this phosphorylation is Ca2+ dependent and regulated by Rac. Both bradykinin-mediated and constitutive activation of Rac promote cell spreading, accompanied by a loss of cortical myosin II. Our results identify the myosin-II heavy chain as a new target of Rac-regulated kinase pathways, and implicate Rac as a Rho antagonist during myosin-II-dependent cell-shape changes.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)242-8
Aantal pagina's7
TijdschriftNature cell biology
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1999
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rac regulates phosphorylation of the myosin-II heavy chain, actinomyosin disassembly and cell spreading'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit