Rac regulates phosphorylation of the myosin-II heavy chain, actinomyosin disassembly and cell spreading

F N van Leeuwen, S van Delft, H E Kain, R A van der Kammen, J G Collard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

185 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rac regulates phosphorylation of the myosin-II heavy chain, actinomyosin disassembly and cell spreading'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen