Radiologie en nucleaire geneeskunde in Nederland: Van gescheiden werelden naar een gemeenschappelijk beeld

Marion Smits, Lioe Fee De Geus-Oei, Rick R. Van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageRadiology and nuclear medicine in the Netherlands: From separate worlds to a common perspective
Originele taal-2Nederlands
ArtikelnummerD4400
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume163
Nummer van het tijdschrift51
StatusGepubliceerd - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit