Radiotherapy for partially resected spinal ependymomas: a retrospective study of 60 cases.

H. Jacobus Gilhuis, Arnoud C. Kappelle, Guus Beute, Pieter Wesseling, André Grotenhuis, Rudolf H. Boerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radiotherapy for partially resected spinal ependymomas: a retrospective study of 60 cases.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Neuroscience