Radiotherapy for soft tissue sarcomas after isolated limb perfusion and surgical resection: Essential for local control in all patients?

Jan P. Deroose, Jacobus W.A. Burger, Albertus N. Van Geel, Michael A. Den Bakker, Johannes S. De Jong, Alexander M.M. Eggermont, Cornelis Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Radiotherapy for soft tissue sarcomas after isolated limb perfusion and surgical resection: Essential for local control in all patients?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen