Ranking of brain tumour classifiers using a bayesian approach

Javier Vicente, Juan Miguel García-Gómez, Salvador Tortajada, Alfredo T. Navarro, Franklyn A. Howe, Andrew C. Peet, Margarida Julià-Sapé, Bernardo Celda, Pieter Wesseling, Magí Lluch-Ariet, Montserrat Robles

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ranking of brain tumour classifiers using a bayesian approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen