Rapid quantification of HIV protease inhibitors in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry

K. M.L. Crommentuyn, H. Rosing, L. G.A.H. Nan-Offeringa, M. J.X. Hillebrand, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

60 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid quantification of HIV protease inhibitors in human plasma by high-performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen