Rat interleukin‐2‐activated natural killer (A‐NK) cell‐mediated lysis is determined by the presence of CD18 on A‐NK cells and the absence of major histocompatibility complex class I on target cells

Katinka M. Smits, Peter J.K. Kuppen, Alexander M.M. Eggermont, Takuya Tamatani, Masayuki Miyasaka, Gert Jan Fleuren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rat interleukin‐2‐activated natural killer (A‐NK) cell‐mediated lysis is determined by the presence of CD18 on A‐NK cells and the absence of major histocompatibility complex class I on target cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen