Rationale for high-dose cyclophosphamide and medium-dose total body irradiation in the conditioning of children with progressive systemic and polyarticular juvenile chronic arthritis before autologous stem cell transplantation

J. M. Vossen, D. M.C. Brinkman, B. Bakker, P. M. Hoogerbrugge, R. Ten Cate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)762-763
Aantal pagina's2
TijdschriftRheumatology
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit