Rationalizing the approach to children with fever in neutropenia

Roland A. Ammann, Wim J.E. Tissing, Bob Phillips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rationalizing the approach to children with fever in neutropenia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen