Re: A Word of Caution on New and Revolutionary Diagnostic Tests

Myron G. Best, Nik Sol, Bakhos A. Tannous, Pieter Wesseling, Thomas Wurdinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-144
Aantal pagina's2
TijdschriftCancer Cell
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 feb. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit