Re-evaluating the role of dacarbazine in metastatic melanoma: What have we learned in 30 years?

Alexander M.M. Eggermont, John M. Kirkwood

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

317 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-evaluating the role of dacarbazine in metastatic melanoma: What have we learned in 30 years?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen