RE: Incidence and risk factors for secondary malignancy in patients with neuroblastoma after treatment with 131-I-metaiodobenzylguanidine. Huibregtse K et al. European Journal of Cancer 2016. 66:144–152

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-23
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume77
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2017

Citeer dit