Re: Long-term psychosocial outcomes among bereaved siblings of children with cancer

Ivana M.M. Van Der Geest, Anne Sophie E. Darlington, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e6-e7
TijdschriftJournal of Pain and Symptom Management
Volume49
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2015

Citeer dit