Re: Meiotic Arrest Occurs Most Frequently at Metaphase and is Often Incomplete in Azoospermic Men

A. Enguita-Marruedo, E. Sleddens-Linkels, M. Ooms, V. De Geus, M. Wilke, E. Blom, G. R. Dohle, L. H.J. Looijenga, W. Van Cappellen, E. B. Baart, W. M. Baarends, Craig Niederberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)865-866
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Urology
Volume204
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2020

Citeer dit