Reasons for undertreatment with oral anticoagulants in frail geriatric outpatients with atrial fibrillation: A prospective, descriptive study

Linda R. Tulner, Jos P.C.M. Van Campen, Ingeborg M.J.A. Kuper, George J.P.T. Gijsen, Cornelis H.W. Koks, Melvin R. Mac Gillavry, Harm Van Tinteren, Jos H. Beijnen, Desiderius P.M. Brandjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

98 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reasons for undertreatment with oral anticoagulants in frail geriatric outpatients with atrial fibrillation: A prospective, descriptive study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science