Recent trends in incidence of five common cancers in 26 European countries since 1988: Analysis of the European Cancer Observatory

Melina Arnold, Henrike E. Karim-Kos, Jan Willem Coebergh, Graham Byrnes, Ahti Antilla, Jacques Ferlay, Andrew G. Renehan, David Forman, Isabelle Soerjomataram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

380 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent trends in incidence of five common cancers in 26 European countries since 1988: Analysis of the European Cancer Observatory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen