Receptor subtype discrimination using extensive shape complementary designed interfaces

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNat Struct Mol Biol
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit