Receptor subtype discrimination using extensive shape complementary designed interfaces

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Receptor subtype discrimination using extensive shape complementary designed interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen