Recognition of a signal peptide by the signal recognition particle

Claudia Janda, Jade Li, Chris Oubridge, Carol V. Robinson, Kiyoshi Nagai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNature
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 mei 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit