Recognizing a Non-classical Telomeropathy before Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Pediatric Patients: A Case Series

Iris Nederlof, Caroline A. Lindemans, Marc B. Bierings, Alexander B. Mohseny, Dorine Bresters, Marije Bartels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere282
TijdschriftHemaSphere
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2019

Citeer dit