Recombinant DNA and medicine. Introduction to the technique

J. H.J. Hoeijmakers, J. P.H. Burbach, M. J. Giphart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1775-1783
Aantal pagina's9
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume129
Nummer van het tijdschrift37
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit