Reconstruction of chest wall defects with homologous dura mater grafts

A. N. van Geel, T. Wiggers, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)870
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Journal of Surgery
Volume76
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit