Rectal adenocarcinoma with choriocarcinomatous differentiation: clinical and genetic aspects

W Verbeek, H Joachim Schulten, Matthias Sperling, Jens Tiesmeier, Hans Stoop, Winand Dinjens, Leendert Looijenga, Bernhard Wörmann, Laszlo Füzesi, Konrad Donhuijsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rectal adenocarcinoma with choriocarcinomatous differentiation: clinical and genetic aspects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen