Rectal Organoids Enable Personalized Treatment of Cystic Fibrosis

Gitte Berkers, Peter van Mourik, Annelotte M. Vonk, Evelien Kruisselbrink, Johanna F. Dekkers, Karin M. de Winter-de Groot, Hubertus G.M. Arets, Rozemarijn E.P. Marck-van der Wilt, Jasper S. Dijkema, Maaike M. Vanderschuren, Roderick H.J. Houwen, Harry G.M. Heijerman, Eduard A. van de Graaf, Sjoerd G. Elias, Christof J. Majoor, Gerard H. Koppelman, Jolt Roukema, Marleen Bakker, Hettie M. Janssens, Renske van der MeerRobert G.J. Vries, Hans C. Clevers, Hugo R. de Jonge, Jeffrey M. Beekman, Cornelis K. van der Ent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

186 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Berkers et al. demonstrate that stem cell cultures (organoids) can be a tool for personalized medicine. They show a high correlation between in vitro and in vivo effects of drugs and demonstrate good-to-excellent predictive values of the organoid test for preclinical identification of responders to CFTR modulators.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1701-1708.e3
TijdschriftCell Reports
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 feb. 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rectal Organoids Enable Personalized Treatment of Cystic Fibrosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit