Recurrently affected genes in juvenile myelomonocytic leukaemia

Julia C. Obenauer, François G. Kavelaars, Mathijs A. Sanders, Andrica C.H. de Vries, Valerie de Haas, H. Berna Beverloo, Barbara De Moerloose, Tim Lammens, Michael Dworzak, Remco M. Hoogenboezem, Peter J.M. Valk, Ivo P. Touw, Marry M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-138
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume182
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2018

Citeer dit