Reduced absorption of long-chain fatty acids during methotrexate-induced gastrointestinal mucositis in the rat

Margot Fijlstra, Wim J.E. Tissing, Frans Stellaard, Henkjan J. Verkade, Edmond H.H.M. Rings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced absorption of long-chain fatty acids during methotrexate-induced gastrointestinal mucositis in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen