Reduced histone H3 K27 trimethylation is encountered in about 50% of atypical teratoid/rhabdoid tumors (AT/RT) but is not associated with molecular subgroup status and outcome

Martin Hasselblatt, Pascal D. Johann, Marcel Kool, Michael C. Frühwald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)817-818
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume134
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit