Reduced rank proportional hazards model for competing risks: An application to a breast cancer trial

M. Fiocco, H. Putter, C. J.H. van de Velde, J. C. van Houwelingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced rank proportional hazards model for competing risks: An application to a breast cancer trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen