Reducing acute stress in a 16-year old using trauma-focused cognitive behaviour therapy and eye movement desensitization and reprocessing

Madelon Brigitte Bronner, Rene Beer, Margreet Jozine Van Zelm Van Eldik, Martha Alexandra Grootenhuis, Bob Fred Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing acute stress in a 16-year old using trauma-focused cognitive behaviour therapy and eye movement desensitization and reprocessing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen